Uit uw bezoek aan deze website blijkt uw interesse in Rotary en in onze club in het bijzonder. Dat doet mij deugd. Onze Rotaryclub bestaat uit een groep van aansprekende mensen, allen met een verschillende achtergrond en beroepsuitoefening uit de regio Eindhoven Kempenland.

De bindende factor tussen de leden is naast de vriendschap en het vinden van inspiratie ook de motivatie om, vanuit ieders eigen achtergrond, zich te willen inzetten om de wereld waarin wij leven een beetje beter te maken. Voor meer informatie over Rotary, zie www.rotary.nl en www.rotary.org.

 
Onze club is opgericht op 16 juni 1966. In de afgelopen jaren hebben onze leden zowel internationaal als lokaal volop bijgedragen aan het inderdaad een beetje beter maken van de wereld. Diverse projecten in de Kempen, zoals Kerstpakketten voor de Voedselbank, Kinderboerderij Kerkebogten, Watertappunten de Kempen, de Grote Aard, Lets Dance en begeleid zelfstandig wonen bij Lunet Zorg als ook in Sri Lanka, Roemenië en Mali, Marokko, Mauritanië, Senegal, Niger, Burkina Faso., etc. Daarnaast worden er diverse nationale, regionale als internationale Rotary initiatieven ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn End Plastic Soup, End Polio Now, Rotary Doctors, Job Rotary en Rotary Shelterbox.

Ook hechten wij grote waarde aan de verschillende programma’s voor de jeugd, zoals het Handicamp, GSE Study exchange, Vlielandkamp, Jeugduitwisseling, Rotary Youth Leadership Award en ‘het jaarkind’.

Wij onderhouden nauw contact met onze Zusterclub RC Leverkusen-Opladen uit Duitsland en RC Tienen uit België en RC Meriden uit het Verenigd Koninkrijk.