Uit uw bezoek aan deze website blijkt uw interesse in Rotary en in onze club in het bijzonder. Dat doet ons deugd. Rotary Club Eindhoven-Kempenland werd opgericht op 16 juni 1966. De leden bestaan uit een gevarieerde groep van mensen, allen met een verschillende achtergrond en beroepsuitoefening die een band met de Kempen hebben door er te werken en/of te wonen.  Zij zijn betrokken bij de samenleving en vervullen binnen hun bedrijf, organisatie of beroep een verantwoordelijke rol. 

De bindende factor tussen de leden is naast de vriendschap en het vinden van inspiratie ook de motivatie om, vanuit ieders eigen achtergrond, zich te willen inzetten om de wereld waarin wij leven een beetje beter te maken.

In de afgelopen jaren hebben onze leden zowel internationaal als lokaal volop bijgedragen aan het inderdaad een beetje beter maken van de wereld. Diverse projecten in de Kempen, zoals Kerstpakketten voor de Voedselbank, Buurtboerderij Kerkebogten, Watertappunten de Kempen, de Grote Aard, Lets Dance en begeleid zelfstandig wonen bij Lunet Zorg als ook in Sri Lanka, Roemenië en Mali, Marokko, Mauritanië, Senegal, Niger, Burkina Faso., etc. Daarnaast worden er diverse nationale, regionale als internationale Rotary initiatieven ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn End Plastic Soup, End Polio Now, Rotary Doctors, Job Rotary en Rotary Shelterbox.

Ruim 57 jaar bestaan we nu. We blijven bij de tijd door voortdurend verbinding te leggen en te houden met de veranderende samenleving.

Kernwoord in ons bestaan is verbinding: 

  • door onderlinge vriendschap, waarbij vertrouwen de basis vormt
  • met de lokale/regionale gemeenschap: activiteiten en projecten ter ondersteuning van sociale en maatschappelijke doelen
  • met de internationale Rotary gemeenschap, in het bijzonder met onze contactclubs RC Leverkusen-Opladen in Duitsland, RC Meriden in het Verenigd Koninkrijk en RC Tienen in België en daarbij internationale projecten ter ondersteuning van sociale en maatschappelijke doelen
  • met jeugdige Rotarians, verenigd in Rotaract
  • met de komende generaties, waarbij Rotary International programma’s biedt die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong volwassenen. Via exchange programs (GSE Study exchange) vindt er uitwisseling plaats tussen Nederlandse en buitenlandse jongeren. Naast deze internationale programma’s bestaan ook nationale initiatieven, zoals de verschillende programma’s voor de jeugd, zoals het Handicamp, , Kinderkamp, Jeugduitwisseling, Rotary Youth Leadership Award en ‘het jaarkind’.

We komen momenteel twee wekelijks op dinsdag bij elkaar in Hotel Steensel om 17u45 voor een eenvoudig diner om van gedachten te wisselen, contacten te leggen of gewoon….. om bij te komen van de hectiek van de week en te reflecteren. Een commissie waarborgt een aantrekkelijk programma van interne of externe sprekers, die een actueel thema belichten. Soms wordt de dag benut voor een bezoek aan een bedrijf of instelling. Neem een kijkje in de agenda.

Informatie over onze zusterclubs; RC Leverkusen-Opladen uit Duitsland en RC Tienen uit België en RC Meriden uit het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer algemene informatie over Rotary, zie www.rotary.nl en www.rotary.org.


Nieuws

Met dank ook aan onze club zijn er eind april weer 13 internationale water studenten met een Rotary beurs afgestudeerd bij Unesco IHE in Delft. Onze bijdrage aan capacity building voor de VN sustainable development goals en het rotary focus gebied Water-Sanitation-Health (WASH).

Neem contact op

Bijeenkomsten iedere dinsdag in de even weken om 17u45.

Adres bijeenkomsten

Hotel Steensel, Eindhovenseweg 43, 5524 AP Steensel

Email

Michiel Slingerland, Secretaris

Neem contact op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.