Aangenaam kennis te maken. Wij zijn Rotary!

Rotary is een wereldwijde organisatie met 46.000+ lokale clubs en meer dan 1,4 miljoen leden-vrijwilligers. Daarmee is Rotary één van ’s werelds grootste en meest invloedrijke NGO’s. 49 handtekeningen op het Handvest van de Verenigde Naties werden gezet door Rotarians. En ook vandaag nog geniet Rotary, samen met het Internationale Rode Kruis, de hoogste adviserende status binnen de VN.

Gezien wij allemaal authentieke vrijwilligers zijn en geen vergoeding voor onze inzet verwachten, kunnen de ingezamelde fondsen maximaal doorstromen naar de mensen die ze écht nodig hebben. Dat maakt ons één van de meest efficiënte NGO’s. Rotary heeft focusgebieden benoemd, die een weerslag zijn van ernstige humanitaire noden. Door onze inspanningen te focussen op deze onderwerpen, kunnen we een grotere impact bereiken, lokaal en wereldwijd.

Rotary focusgebieden
 • Preventie en behandeling van ziekten
 • Water, Sanitatie en Hygiëne
 • Basisonderwijs en Alfabetisering
 • Gezondheid van moeder en kind
 • Vrede en Conflictbeheersing
 • Economische en Sociale ontwikkeling
 • Leefmilieu

En dat geeft ons impact. Rotary werkt al meer dan 35 jaar aan de uitroeiing van polio en ons doel om de aarde van deze ziekte te bevrijden is in zicht. We zijn in 1979 begonnen met vaccinaties voor 6 miljoen kinderen in de Filippijnen. Tegenwoordig zijn Afghanistan en Pakistan de enige landen waar polio nog steeds actief is. Dankzij de volharding van alle Rotarians, waarvan duizenden tot in de kleinste dorpen het vaccin aan kinderen gingen toedienen, zal de wereld héél binnenkort volledig poliovrij zijn.

Zo laten Rotarians zien wie ze werkelijk zijn : “People of Action” !

Ook vanuit onze lokale Kempense club zetten wij ons beste beentje voor met kleinere plaatselijke of internationale projecten rond jeugd en kwetsbare groepen.

Hebben we je interesse gewekt voor Rotary ? Lees dan vooral verder…

De kern van de zaak

De kern van Rotary als serviceorganisatie is zich ten dienste te stellen van de samenleving. Dat wordt krachtig samengebald in haar motto “Service above Self”. Typisch aan Rotary is om dit te doen vanuit een brede (professionele) diversiteit en een sterke onderlinge vriendschap (fellowship) onder de leden.

Onderlinge vriendschap is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor het realiseren van onze Rotary-doelstellingen. Een onberispelijke (professionele) integriteit en daadwerkelijk individueel engagement in onze maatschappelijke actie worden eveneens van Rotarians verwacht. We zijn dan wel vrijwilligers, maar onze persoonlijke inzet is zeker nooit vrijblijvend.

Rotary Club Eindhoven-Kempenland creëert de omstandigheden waarin diversiteit, onderlinge vriendschap en persoonlijke inzet, optimaal tot uiting komen. Wij willen werkelijk het verschil maken voor de projecten die we ondersteunen. En dat op een manier die het voor de leden aangenaam en prettig maakt om hun engagement ten dienste van de samenleving vorm te geven.

Dat is dan gelijk onze visie en onze missie.

Het ontstaan van Rotary

Paul Harris, een jonge advocaat, nodigde op 23 februari 1905 in zijn klein bureau in Chicago drie vrienden uit : een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur. Zij wilden hun vriendschap verdiepen door beroepservaringen uit te wisselen. Ze kwamen voortaan regelmatig samen op de werkplek van één van hen via een beurtrol (“rotation”) en doopten daarom hun groep “Rotary”.

Om de professionele diversiteit te waarborgen, beslisten ze per beroep slechts één lid te aanvaarden. Bovendien was lidmaatschap enkel weggelegd voor wie binnen zijn beroepsgroep als een voorbeeld van professionaliteit en morele integriteit werd aanzien.

Al gauw manifesteerde zich ook de nood om zich ten dienste te stellen van de lokale gemeenschap met als focus inzet voor de minstbedeelden en bevordering van het algemeen welzijn. De eerste maatschappelijke actie was het installeren van een openbaar toilet nabij het stadhuis van Chicago.

De morele integriteit van de Rotariërs wordt sinds 1932 tot op vandaag treffend samengevat in het Criterium van de 4 Vragen. Bij al hun handelen, binnen of buiten de club, privé, professioneel of anderszins, worden Rotariërs geacht zichzelf voortdurend de volgende vragen stellen:

 • Is het waar?
 • Is het billijk voor alle betrokkenen?
 • Bevordert het de vriendschap en het onderling vertrouwen?
 • Komt het alle betrokkenen ten goede?

Daarin onderscheidt Rotary zich van andere serviceorganisaties.

Sinds het einde van de vorige eeuw wordt niet alleen professionele diversiteit nagestreefd, maar tracht elke Rotary Club een spiegel van de lokale samenleving te zijn, met grote aandacht voor algehele diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De jongste jaren groeit Rotary International als kool en worden steeds meer lokale Rotary Clubs opgericht, voornamelijk in de opkomende economieën in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.